Privacy

PRIVACY STATEMENT
Showroommodellen

Laaste update: 10 juli 2020


Als je iets bij ons bestelt, hebben we je gegevens nodig om je bestelling te kunnen bezorgen. Veiligheid en privacy vinden wij heel belangrijk. We leggen je graag uit wat we met je gegevens doen en hoe we je gegevens beschermen. Ook vertellen we graag wat het cookiebeleid van Showroommodellen inhoudt.

Heb je vragen of klachten? Stuur dan een e-mail naar info@showroommodellen.nl of vul ons contactformulier in.


Showroommodellen

Dit is het privacy statement van showroommodellen.nl: een webshop en marktplaats (samen "platform") die eigendom zijn van en beheerd worden door de besloten vennootschap Showroommodellen B.V. gevestigd in Heerlen (hierna ook: "wij", "ons" of "onze").  Showroommodellen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Showroommodellen verwerkt van iedereen die contact met haar heeft gehad, zoals (website) bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Denk daarbij aan een naam, (e-mail)adres of geboortedatum, maar ook aan een bestelgeschiedenis of surfgedrag. Wij krijgen deze gegevens van jou, als je ons platform bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of als je contact opneemt met onze klantenservice.

In dit privacy statement worden de verschillende manieren waarop Showroommodellen gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken. Showroommodellen blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Showroommodellen adviseert je daarom het privacy statement regelmatig door te nemen. Dan blijf je goed op de hoogte.


Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Als je iets bij ons bestelt, vragen we je om bepaalde gegevens. Deze hebben wij bijvoorbeeld nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Op grond van de wet moeten wij gegevens die zijn gerelateerd aan je bestelling zeven jaar bewaren. 
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

 1. Om onze diensten te kunnen verlenen en te factureren;
 2. Om je bestellingen te kunnen afhandelen en je te informeren over het verloop daarvan;
 3. Om met je te kunnen communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 4. Om analyses uit te kunnen voeren voor rapportagedoeleinden (marktonderzoek);
 5. Om onze diensten op jouw wensen te kunnen afstemmen;
 6. Om onze diensten te kunnen optimaliseren;
 7. Om je extra diensten en voordelen aan te kunnen bieden;
 8. Om je te kunnen informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Showroommodellen;
 9. Om gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen;
 10. Om informatie over je te verstrekken aan derden als je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 11. Om informatie over je te verstrekken aan derden als wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 12. Om te kunnen controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
 13. Om het platform www.showroommodellen.nl te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 14. Om je identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen.


Pin/Creditcard betalingen 

Ten behoeve van het afwikkelen van je aankopen op ons platform of bij een van onze partnerbedrijven (leveranciers/ retailers/producenten die hun showroommodellen aanbieden) verwerken wij de volgende gegevens:

 • Wanneer je de aankoop hebt gedaan
 • Bij welke partner je de betreffende aankoop hebt gedaan
 • Transactie geschiedenis
 • Betaalwijze
 • Locatie & tijd
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14.


Gebruik van Showroommodellen.nl 

Bezoek aan de website

Als je www.showroommodellen.nl bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens van je. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. www.showroommodellen.nl maakt gebruik van cookies om je te herkennen en sneller van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen de cookies ons in staat het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Afhankelijk van je gebruik van de website verzamelen wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Klikgedrag
 • Transactie geschiedenis
 • IP-adres
 • Gegevens over je computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten

Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van jouw gebruik van het platform voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Social Media 

Showroommodellen is op verschillende sociale media aanwezig, zoals FacebookInstagramPinterest en LinkedIn om je te kunnen blijven inspireren. Als je Showroommodellen volgt via sociale media, of communiceert met- of over Showroommodellen via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Showroommodellen
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover je voor deelname wordt geïnformeerd

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.


Bezoek aan een partner; retailer/producten i.v.m. bekijken showroommodel Cameratoezicht


Bij bijna al onze partners zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Je wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de desbetreffende winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de partnerorganisatie. 
Showroommodellen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hierin.


(Klanten)service

Als je contact opneemt met Showroommodellen door middel van het contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens om je klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp- en inhoud correspondentie
 • Naam, adres en woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14.


Informatie over diensten van Showroommodellen

E-mail nieuwsbrief

Indien je dat wenst ontvang je periodiek de nieuwsbrief van Showroommodellen per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten, acties en mogelijke activiteiten van Showroommodellen en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren als die bij ons bekend zijn.

Als je de nieuwsbrief van Showroommodellen ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Voorkeuren
 • Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
 • Klikgedrag e-mail

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

Als je de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, kan je je op ieder moment daarvoor afmelden.


Klanttevredenheidsonderzoek 

Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Showroommodellen, verwerken wij en onze partners de volgende gegevens, zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen van het platform in de breedste zin van het woord:

 • E-mailadres
 • Reviews
 • Uitkomst onderzoek
 • Naam, adres en woonplaats (alleen op uw verzoek)
 • Ordernummer meubelaankopen

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4, 5, 6.

Daarnaast gebruiken wij de reviews ook voor publicatie maar uiteraard pas na van jou expliciet goedkeuring gekregen te hebben.


Overig 

Tenslotte slaat Showroommodellen informatie op (onder andere het door jou gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.
Om te controleren of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Showroommodellen je verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Je Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar worden gemaakt. De kopie van je identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.

1.1.         
Verstrekking gegevens aan derden 
Het platform kan gebruik maken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Denk hierbij aan dienstverleners, partners en adviseurs die ons een service verlenen, met ons samenwerken bij bepaalde zakelijke activiteiten, ons adviseren of werken met andere zakelijke partijen.
Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Showroommodellen. Showroommodellen zorgt ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Showroommodellen optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Showroommodellen afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Showroommodellen. 

Verkooppartners

Als jij via ons platform een bestelling plaatst of een bezichtigingsafspraak maakt bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner jouw naam, (bezorg)adres, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de overeenkomst die jij met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de betreffende verkooppartner ook jouw telefoonnummer. Als je vanuit een zakelijk koopaccount een btw-factuur bij een verkooppartner aanvraagt, ontvangt de verkoper hiervoor jouw bedrijfsnaam, vestigingsadres, KvK-nummer en ordernummer.

Als je met onze klantenservice contact opneemt naar aanleiding van een bestelling bij een van onze verkooppartners, zullen wij aan deze verkooppartner jouw vraag of klacht doorsturen, ten behoeve van het afhandelen daarvan. De verantwoordelijkheid voor het behandelen en beantwoorden van jouw vraag of klacht rust uitsluitend bij de desbetreffende verkooppartner.

Beveiliging 

Showroommodellen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.
De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.


Overdracht onderneming 

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Showroommodellen worden overgedragen aan een derde partij of kan Showroommodellen fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Showroommodellen zal je in een dergelijk geval hierover informeren.


Websites van derden
 

Het platform kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Showroommodellen heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander Privacy Statement van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Showroommodellen zijn verkregen. Showroommodellen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.


Bewaartermijnen


Showroommodellen bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dat noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 


Welke rechten kan jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

1.1.1.     
Recht op informatie

1.1.2.     
Je hebt het recht op een begrijpelijke uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacy statement hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. 


Recht op inzage en correctie

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die wij van je verwerken. Deze gegevens kan je laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kan je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.


Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om gegevens die je aan ons hebt gegeven, zoals je naam, (e-mail)adres en bestelgeschiedenis, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens in een database kan bewaren. Als je van dat recht gebruik wil maken, kun je dit zelf regelen via je Showroommodellenaccount of je kan contact opnemen met onze klantenservice via info@showroommodellen.nl.

1.1.3.     
Recht op beperking

1.1.4.    
Ook kan je ons verzoeken om beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dat houdt in dat wij jouw gegevens wel mogen bewaren maar niet mogen gebruiken. Als je van dat recht gebruik wil maken, kan je contact opnemen met onze klantenservicevia info@showroommodellen.nl

1.1.6.    
Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

1.1.7.  
Als je dat wil, kan je ons verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Als je ons verzoekt om jouw account te verwijderen, verwijderen wij de gegevens die tot jou herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren, zullen wij houden. Dit kan je regelen via jouw Showroommodellenaccount. 

1.1.9.   
Recht om een klacht in te dienen

1.1.10. 
Als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, kan je daarover bij ons een klacht indienen. Als je een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met jou op. Je kan daarvoor contact opnemen met onze klantenservice. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kun je doen door te e-mailen naar info@showroommodellen.nl 


Tot slot kan je je met je klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens